Dobra pensja to nie wszystko!

18 lipca 2017

money-494161__340

Co mogą zrobić firmy, by ich pracownicy przychodzili do pracy z uśmiechem i byli zmotywowani? Jak się okazuje, podwyżka nie zawsze wystarczy.

Pracownik jednej z firm – handlowiec – otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat trzy razy podwyżkę, jest zadowolony ze swojej pensji, zarabia przyzwoicie. Jednak wolałby zrezygnować z części swojego wynagrodzenia, żeby tylko atmosfera w pracy była świetna.

Firma Sedlak & Sedlak przeprowadziła badania, z których wynika, że dla ok. 30% ankietowanych najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zadowoleniu z pracy są właśnie pieniądze. Natomiast tylko ok 25% uznaje, że atmosfera jest najważniejsza. Eksperci wypowiadają się, że powodem, dla którego przychodzimy do pracy jest wynagrodzenie. Atmosfera odpowiada za to, jak długo w niej wytrzymamy.

Team Leader IT z jednej z firm wypowiada się, że:

„- Kluczem do stworzenia odpowiednich warunków pracy jest nie tylko motywacja finansowa, przejrzysta polityka płacowa i możliwość rozwoju, ale także motywacja psychologiczna. Okazuje się, że dla wielu osób czynnikiem najsilniej wpływającym na satysfakcję z pracy są pozytywne relacje pomiędzy pracownikami a przełożonym i dobra atmosfera w firmie. Złe relacje w zespole to z kolei jeden z najczęstszych powodów odejścia z firmy. Co zatem powinna zrobić firma, by zatrzymać najlepszych pracowników?”

Konkrety, konkrety, jeszcze raz konkrety 

Konkretne określenie zakresu odpowiedzialności pracownika jest świętą zasadą zarządzania. Pracownik będzie pracował najlepiej, wtedy gdy będzie wiedział, czego się od niego oczekuje. Najbardziej demotywującą jest reprymenda za coś, co wcześniej nie było przedmiotem instrukcji. Dlatego, by pracodawcy i pracownicy żyli w zgodzie, od strony zawodowej, kluczowym powinno być określenie zakresu obowiązków i oczekiwań na początku współpracy. Takie zachowanie daje szereg korzyści firmie jak i jest ukłonem w stronę pracownika. Bowiem ułatwia egzekwowanie wykonania zadań przez pracodawcę, ogranicza błędy ze strony pracownika, pozwala też łatwo sprawdzić, czy wywiązuje się on ze wszystkich powierzonych zadań.