Motywacja do pracy a wartości wyznawane przez pracowników!

27 lutego 2017

Motywacja do pracy a wartości wyznawane przez pracowników!

Przy budowaniu systemów motywowania, wynagradzania czy tworzenia ścieżek kariery zawodowej, informacje o wartościach wyznawanych przez pracowników mogą pomóc organizacji ich pracy. Z drugiej strony, świadomość wyznawanych wartości może posłużyć do porównania z tym, jakie oczekiwania mają pracodawcy.

Wartości w życiu osobistym

Zarówno dla tworzenia skutecznego systemu zarządzania pracownikami jak i efektywnej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, pomocna może być znajomość hierarchii wartości dotyczących życia osobistego, jaką wyznają pracownicy. Warto zwrócić uwagę na badania przeprowadzone przez CBOS dotyczące wartości wyznawanych wśród dorosłych Polaków.

Z badań tych wynikało, że najważniejsze dla Polaków jest:

1. szczęście rodzinne, które należy do najwyżej cenionych wartości dla 72 proc. badanych osób (można było wymienić kilka najważniejszych wartości),

2. praca zawodowa 50 %,

3. dobre zdrowie 49 %,

4. spokój (48 proc.),team-386673__340

5. uczciwość (47 proc.),

6. szacunek innych ludzi (43 proc.),

7. przyjaciele (33 proc.),

8. wiara religijna (29 proc.),

Najmniej cenione są natomiast:

9. udział w życiu politycznym (ważne dla 7 proc.),

10. życie pełne przygód i wrażeń (5 proc.),

11. sukces i sława (4 proc.).

 

Perspektywa rodzinna

Jak widać, najważniejszymi wartościami dla badanych są rodzina i dobre zdrowie. Należy wyciągnąć z tego wniosek, że pracownicy są zainteresowani dobrym funkcjonowaniem swojej rodziny. Pracodawca zatem może wykorzystywać tę wartość np. do motywowania pracowników czy organizacji czasu pracy. Zadowolenie z dobrych relacji w rodzinie będzie wpływać na lepsze samopoczucie, a to będzie się przekładać na lepszą wydajność pracy, większe związanie z przedsiębiorstwem ułatwiającym dobre funkcjonowanie rodziny. Narzędziami, które mogą być tu przez przedsiębiorstwo wykorzystywane, może być elastyczniejsze i zindywidualizowane podejście do czasu pracy, organizacja pracy uwzględniająca czas pracy współmałżonka, ułatwienia organizacyjne w opiece nad dowolnym członkiem rodziny, wspomaganie funkcjonowania przedszkoli czy nawet organizacja przedszkoli funkcjonujących pod patronatem przedsiębiorstwa itp.

Dbałość rock-climbers-1720497__340o zdrowie

Z kolei zdrowie jako wartość może być wykorzystywane do motywowania pracowników do pracy. Wynika to z faktu, że pracownicy żyjący aktywniej, uprawiający sport są lepiej wypoczęci psychicznie, mają więcej energii, są bardziej zadowoleni itd. A to przekłada się na wydajność ich pracy. Przedsiębiorstwo może zatem traktować finansowanie aktywności sportowej zatrudnionych pracowników w kategoriach inwestycyjnych, analogicznych do szkoleń. Motywatorem będzie sama możliwość uczestniczenia w danym przedsiębiorstwie w takiej aktywności. Należy dodać, że dzięki wspólnej aktywności po godzinach pracy rozwiną się również więzi między pracownikami w dziale czy nawet między działami oraz między przełożonymi i pracownikami, w przypadku gdyby ci pierwsi również uczestniczyli w dodatkowych aktywnościach.

Relacje towarzyskie i edukacyjne

Kolejne trzy wartości są zdecydowanie mniej ważne od rodziny i zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że również one nie mają wymiaru bezpośrednio pieniężnego. Są nimi: przyjaciele i znajomi, stabilne zatrudnienie i wykształcenie. Warte podkreślenia jest szczególnie to, że dosyć istotne dla pracowników jest stabilne zatrudnienie. Przeczy to trochę lansowanej potrzebie uelastyczniania rynku pracy. Może się bowiem okazać, że spowoduje ono u części osób wzrost zadowolenia, ale u innych podniesienie poziomu niezadowolenia.