Motywacja jako czynnik zarządzania

12 lutego 2017

Celem nadrzędnym każdej organizacji biznesowej jest pomnażanie zysków firmy poprzez stały jej rozwój, zwiększenie efektywności oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest wielkością posiadanego kapitału finansowanego oraz w równej mierze wielkością kapitału ludzkiego. Kluczowym zadaniem kierownika jest umiejętne wydobycie z każdego pracownika tego co w nim najlepszei najbardziej pożyteczne dla całej organizacji. Można to uczynić poprzez odpowiednie umotywowanie do wydajnego działania. System motywowanie w szerokim znaczeniu jest zbiorem instrumentów i narzędzi zarządzania, zaś kryterium doboru tych środków decyduje o skuteczności motywacyjnego oddziaływania na postawy pracowników

Bardzo ciekawa praca – zapraszam do zapoznania się z całym opracowaniem:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis_Sectio_A_Nauki_Humanistyczne_Spoleczne_i_Techniczne/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis_Sectio_A_Nauki_Humanistyczne_Spoleczne_i_Techniczne-r2012-t1/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis_Sectio_A_Nauki_Humanistyczne_Spoleczne_i_Techniczne-r2012-t1-s101-120/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis_Sectio_A_Nauki_Humanistyczne_Spoleczne_i_Techniczne-r2012-t1-s101-120.pdf