Przywództwo – wymagania i cechy

28 stycznia 2017

„Przywództwo polega na tym, co robimy, a nie na tym, jacy jesteśmy.”

Przywództwo jest traktowane z reguły jako umiejętność wpływania na innych w taki sposób, by chcieli zmieniać swoje zachowania. Przywódca (lider) to osoba, która potrafi osiągnąć wyznaczone cele przy pomocy grupy, stosując różnorodne style kierowania (przewodzenia).

przywództwo1

Paradoksalne wymagania wobec przywódców:
– zdolność budowania relacji z zatrudnionymi … zachowując odpowiedni dystans
– zdolność przewodzenia … pozostając w cieniu
– ufanie personelowi … mając na oku to co się dzieje
– tolerancja … i chęć ingerencji jak coś działa
– trzymanie się celów własnego działu … i jednocześnie lojalność wobec całej firmy
– dobre planowanie swojego czasu … i elastyczność tego planu
– wolne wyrażanie swoich poglądów … i dyplomacja
– bycie wizjonerem … i stąpanie twardo po ziemi
– doprowadzanie do konsensusu … i umiejętność rozstrzygania konfliktu
– bycie dynamicznym … i umiejętność refleksji
– bycie pewnym siebie … i bycie skromnym.

Cechy prawdziwego przywództwa to:
dawanie przykładu i budowanie zaangażowania dzień po dniu, poprzez kolejne, często proste działania, które tworzą zaufanie, pozwalają nabrać rozpędu i osiągnąć postęp,
praca nad wychowaniem liderów tryskających pomysłami i inicjatywami, nie tylko naśladowców,
tworzenie i podtrzymywanie etyki wysokiej wydajności, której ludzie pragną być częścią i w której mogą osiągnąć świetne wyniki, budować wartość, wzrastać i tworzyć swoje dziedzictwo,
inspirowanie ludzi do efektywnego działania i osiągania wyników, zwłaszcza w niesprzyjających okolicznościach, poprzez zapewnianie zarówno stabilizacji, jak i wyzwań,
podejmowanie ryzyka przy inteligentnym awansowaniu, rozmieszczaniu i wykorzystywaniu talentów, w celu uzyskania odpowiednich wyników,
dotrzymywanie obietnic i sprawdzanie efektów podjętych działań,
dopilnowanie, by tempo i zakres uczenia się co najmniej nadążały nad tempem (i rodzajem) zachodzących zmian – i pozostawały z nim związane.

przywództwo

Główne zadania związane z zarządzaniem i przywództwem to:
Odpowiednie przygotowania na każdym etapie, by dotrzeć do serc i umysłów ludzi;
Koordynowanie różnych etapów i działań, by je zintegrować i zestroić;
Zagwarantowanie skutecznej kontroli, zwłaszcza w kwestii dotrzymywania terminów i uzgodnionych zakresów odpowiedzialności.

Najbardziej fundamentalnym aspektem przywództwa jest dawanie grupie tego, czego nie jest w stanie zapewnić sobie sama.

Siedem widocznych aspektów przywództwa, które można ocenić:
1) Kompetencja i gotowość do stałego uczenia się.
2) Poczucie celowości i zaangażowanie w osiąganie celów.
3) Samodyscyplina i szacunek do samego siebie.
4) Osiągnięcia i dokonania.
5) Poczucie odpowiedzialności i obowiązku.
6) Umiejętność budowania skutecznych relacji.
7) Gotowość do przywództwa poprzez własny przykład.

Jak się wydaje, mistrzostwo w przywództwie w dużym stopniu polega na zdolności do działania zgodnego z własnymi poglądami, wartościami i kompetencjami – ale z korzyścią dla innych i w sytuacji, gdy inni osiągają sukces.

Mistrzostwo, zwłaszcza w przywództwie, nie oznacza posiadania nieskończonej mądrości i wszechwiedzy. Oznacza taki poziom świadomości, kompetencji zawodowych i autentyczności, jakie są niezbędne do rozpoznania kierunków działań, ustalenia odpowiednich celów i poprowadzenia ludzi przez burzliwy świat dzisiejszego biznesu.

Rozwój osobisty, zawodowy i z zakresu przywództwa to proces trwający całe życie, a nie kwestia okazjonalnych, doraźnych zastrzyków wiedzy, których źródłem jest szczęśliwy pomysł, przypadkowe odkrycie.

Kreowanie wizji oraz przekazywanie innym skrystalizowanych aspiracji i ambicji to najważniejsze umiejętności przywódcze, leżące u najgłębszych podstaw motywowania i mobilizowania ludzi oraz zarządzania nimi. Jednym z zasadniczych stylów zarządzania i przywództwa jest odkrywanie i wykorzystywanie talentów poprzez delegowanie obowiązków, upoważnianie i udzielanie uprawnień do samodzielnego działania.