KARIERA ZAWODOWA

8 stycznia 2017

KARIERA ZAWODOWA  zasada

Kariera to:

Na podstawie tych trzech definicji można zauważyć, że pojęcie kariery ma różne wymiary. Pierwsza z nich koncentruje się na wokół aspektów behawioralnych, druga akcentuje związek z profesjonalizmem, a ostatnia (poddawana w ostatnich latach najostrzejszej krytyce) prezentuje karierę jako wykonywany zawód lub miejsce zatrudnienia.

Istota kariery zawodowej

muzhchiny-kostyum-uspeh-lichnost

Etapy w karierze:

Wyróżniamy kilka etapów kariery zawodowej.

7 głównych strategii rozwoju kariery zawodowej:

  1. „utrzymywanie wysokich kompetencji i efektywności pracy na obecnie zajmowanym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji”;

  2. „zwiększanie zaangażowania w wykonywaną pracę”;

  3. „doskonalenie umiejętności przez aktywny udział w różnego rodzaju programach szkoleniowych i treningowych”;

    moonlighting- wykonywanie dodatkowej pracy,  przez co dostrzega się inne aspekty pracy zawodowej niewystępujące w głównym miejscu pracy.

  4. „rozszerzenie opcji rozwoju kariery przez różne działania”;

  5. „pielęgnowanie i rozwijanie stosunków z kolegami, przełożonymi oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym organizacji”;

  6. ”tworzenie własnego wizerunku osoby sukcesu, mającej znaczący potencjał rozwojowy”;

  7. „prowadzenie gier politycznych wewnątrz organizacji”.