Kariera zawodowa – tor wyścigowy czy walka z własnymi słabościami?

31 października 2016

Czym tak naprawdę jest kariera zawodowa? Mimo wielu definicji, wydaje się, że najwięcej racji mają Włosi, którzy pod słowem carriera rozumieją galop, gonitwę czy tor wyścigowy. Kariera zawodowa faktycznie jest pewnego rodzaju torem wyścigowym, na którym najczęściej ściągamy się z największym naszym wrogiem – własnymi słabościami. Co jednak stanie się, gdy pokonamy przeciwności losu, własne ograniczenia, skończy się galop a my osiągniemy linię mety?

Profesjonaliści, a zwłaszcza ci, którzy posmakowali już sukcesu, wiedzą że gonitwa ta nigdy się nie kończy i w tym cały jej urok. Jest jak niewyczerpalna studnia, z której skorzystanie wymaga wielu wysiłków, ale ostatecznie zaangażowanie zostaje nagrodzone. Kariera – rozumiana, jako ścieżka zawodowa uwieńczona sukcesem – zapewnia zespół umiejętności, a także buduje charakter i osobowość.

Harmonia

harmonia

Przede wszystkim, skupmy się, nie na samej karierze zawodowej, lecz na tym kto właśnie ją realizuje. Każdy pełni w życiu różne role: zawodowe, społeczne, czy rodzinne. Wszystkie role te łączą się w postaci osobowości pracownika, profesjonalisty, który przemierza ścieżkę swojej kariery zawodowej. Na co dzień musi on więc nabyć umiejętność odpowiedniego łączenia życia zawodowego z prywatnym tak, aby osiągnąć harmonię i szczęście.

Zazwyczaj wymaga to czasu, wiedzy i doświadczenia, które osiąga się na wyższych szczeblach kariery. Sukces zawodowy determinuje więc efektywne wykorzystanie koncepcji work-life balans, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Harmonia zagwarantować nam może satysfakcję na obu wspomnianych polach działania, większą efektywność, czy lepszą organizację. Work-life balans wpływa również na dalszą motywację do działania i osiąganie kolejnych celów biznesowych oraz osobistych.

Osoby będące u szczytu kariery potrafią zachować harmonię, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wszyscy wiemy, że to właśnie kariera zawodowa gwarantuje osiągnięcie owej harmonii i sukcesu na polu osobistym, gdyż daje ona stabilność i pewność co do przyszłości. Każdy człowiek posiada indywidualne potrzeby. Jesteśmy jednak świadomi, że jeżeli nie zostaną zapewnione potrzeby podstawowe (dobrobyt, bezpieczeństwo), nie jesteśmy w stanie realizować potrzeb wyższego rzędu (przynależność, rodzina, pasje).

Otwartość

otwartosc

Otwarty umysł, którym charakteryzują się ludzie sukcesu wyróżnia się takimi cechami jak pomysłowość, akceptacja zmian, kreatywność, świadomość własnych braków, akceptacja porażek, a także uczciwość. Otwartość, którą można przypisać – wszystkim nam – karierowiczom, wynika z doświadczeń, jakie posiadamy. Mowa tu o takich aspektach, jak częste nawiązywanie nowych znajomości, ludzie, którzy towarzyszą rozwojowi naszej kariery, a nawet przeszkody i wyzwania na tej drodze. Wszystkie elementy te oraz relacje, które zostały nawiązane, podczas przemierzania naszej ścieżki kariery, zaowocowały umiejętnością porozumiewania się z innymi oraz wykorzystywania napotykających się okazji – nowości.

Komunikatywność i otwartość są cechami, które ułatwiają nam funkcjonowanie zarówno w sferze biznesowej, jak i osobistej. Gwarantują łatwość porozumiewania się z innymi, wyrażania swoich opinii, zaznaczania swoich pragnień czy żądań. Czy znajdzie się ktoś, kto widział opis stanowiska pracy, które nie wymaga komunikatywności, czy umiejętności negocjacji? Raczej nie, ponieważ jest to cecha, która my ludzie kariery, musimy posiadać.

Poszerzenie horyzontów

Profesjonaliści, w drodze do sukcesu, przemierzają różne drogi, spotykają się z zagadnieniami z różnych branż, co sprawia, że myślą niestandardowo. Spoglądanie na życie oraz na projekty zawodowe z perspektywą jest właściwością bardzo pożądaną przez nas oraz przez pracodawców. Warto, więc poszerzać swoje horyzonty, aby zawsze móc skorzystać z innej perspektywy lub wnieść coś świeżego do zadania.

horyzont

Profesjonalista, który osiągnął sukces zazwyczaj jest zarówno ekspertem w swojej dziedzinie, ale posiada również wiedzę z dziedzin pokrewnych. Ludzie, zajmujący wysokie stanowiska, są odpowiedzialni za swój projekt, zespół ludzi, ale również za ich funkcjonowanie w całości organizacji. Oznacza to, że do ich obowiązków należy kontrolowanie wszystkich tych elementów i sprawienie, że każdy projekt będzie na swój sposób wyjątkowy.

Podejście zwane z angielskiego thinking outside the box, czyli myślenie niestandardowe, poza schematami cechuje ludzi biznesu, artystów, inżynierów. Gwarantuje ciągły rozwój i otwiera nowe ścieżki kariery. Zawodowcy na szczycie kariery charakteryzują się myśleniem niestandardowym, świeżym, odmiennym, które to umożliwia im dalszy rozwój i poszerzanie – już rozległych – horyzontów. Nie jest to trudne, musimy się tylko przemóc i spróbować wprowadzić do swojego życia myślenie horyzontalne. Porzućmy więc schematy i zacznijmy think outside the box.

Spoglądanie w przyszłość

Kolejna umiejętność wyjątkowo rozwinięta u ludzi sukcesu, którzy definitywnie stawiają na rozwój i spoglądają w przyszłość. Co więcej, wiedzą oni, iż elementem kariery są wyzwania i problemy, które należy pokonywać bądź próbować zwalczać. Pogódźmy się z tym, że naturalnym elementem każdego projektu są wyzwania, a czasami trudności. Jeżeli to zaakceptujemy, łatwiej będzie nam je pokonać.

Warto również spojrzeć na siebie, jak na dobrze funkcjonującą firmę. Podstawą zarządzania organizacją jest planowanie, czyli tworzenie strategii wspomagających osiągnięcie sukcesu rynkowego. Sukces czy kariera zawodowa to projekty analogiczne do projektów biznesowych. Podobnie jak przedsiębiorstwa, profesjonaliści powinni mieć spisane strategie na własną przyszłość, w perspektywie krótko oraz długoterminowej. Ludzie zazwyczaj budują swoją karierę zawodową właśnie w oparciu o takie strategie. A będąc już u szczytu kariery mimowolnie spoglądają w przyszłość, co jest efektem długich lat planowania. Są świadomi, że nie są w stanie zmienić tego, co się już wydarzyło. Istnieje jednak możliwość kształtowania tego, co dopiero nadejdzie.

Weźmy więc, w deszczowe popołudnie, kawałek papieru i ułóżmy plan roczny, 3 – letni i 5 – letni. Spoglądajmy w przyszłość, planujmy, a sukces przyjdzie, nawet nie zauważymy. Należy tylko zacząć działać!

Samoocena i samozadowolenie

samoocena

 

Sukces wynikający z osiągnięcia szczytu kariery zawodowej buduje także pewność siebie, utwierdza człowieka, iż jest on uzdolnioną jednostką, która staje się ekspertem w swojej dziedzinie. Wiąże się to bezpośrednio z budowaniem własnej samooceny, która w sferze zawodowej jest elementem kluczowym. To jak postrzegamy siebie wpływa na kształt naszego wizerunku w oczach innych. Jest to niezwykle istotne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Samoocena rozumiana również jako poczucie własnej wartości oddziałuje na takie obszary jak: zdrowie psychiczne, budowanie relacji interpersonalnych, zdolność realizacji planów życiowych, czy definiowania własnej tożsamości.

Psycholodzy twierdzą, iż osoby, które osiągnęły sukces posiadają dobrze wykształcone autoschematy. W praktyce oznacza to, iż osoby te posiadają rozubudowaną wiedzę o sobie, dotyczącą obiektywnych informacji o sobie, swoich potrzebach, marzeniach i oczekiwaniach, a także własnych obowiązków. Innymi słowy profesjonaliści są świadomi siebie, tego kim są, jakimi chcą się stać oraz do czego są zobowiązani. Element ten znacząco wpływa na samozadowolenie, czyli umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów własnego działania i osiągania satysfakcji z tych działań.

To czy jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, czy jesteśmy spełnieni zależy tylko od nas. Postarajmy się wykształcić nasze autoschematy, tak aby być świadomym swoich mocnych i słabych stron. Pracujmy nad sobą i poszerzajmy wiedzę o sobie.

 

Satysfakcja

Satysfakcja, a co za tym idzie pasja i motywacja, są bardzo ważnym elementem rozwoju kariery zawodowej, w firmach wspieranych przez systemy motywacyjne. Spełnienie zawodowe jest więc efektem ciężkiej pracy, zarówno naszej, jak i otaczających nas osób – na przykład trenerów, czy kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cały proces ten oraz wszyscy jego uczestnicy wpływają na naszą efektywność pracy, która pozytywnie oddziałuje na karierę oraz funkcjonowanie organizacji, w której pracujemy.

Ostatecznie profesjonalista u szczytu kariery bazując na zdobytej wiedzy, doświadczeniu oraz samoświadomości dopasowuje samodzielnie projekty do własnych umiejętności i zainteresowań. Wtedy sukces z ich realizacji uwieńczony jest satysfakcją zawodową. Sukces, satysfakcja, kariera oddziałują pozytywnie na nasz dalszy profesjonalny rozwój, gdyż jest to proces ciągły. Profesjonaliści stawiają więc sobie nowe cele, budują plan ich osiągnięcia oraz pokonują przeszkody stojące na drodze do ich realizacji. Efektywna praca gwarantuje satysfakcję, która to jest najlepszą motywacją do dalszego działania.

Ścieżka kariery zawodowej jest długa i wieloetapowa, dlatego jej wpływ na nas samych, jako profesjonalistów, jest znaczący. Warto podejść do kariery zawodowej z dystansem, tak aby móc czerpać z sukcesu, jak najwięcej pozytywów, wpływających na dalszy rozwój. Sukces zawodowy gwarantuje dobrobyt – wpływający na poczucie bezpieczeństwa, które istotne jest w sferze osobistej. Dystans natomiast wspiera równowagę pomiędzy sferą zawodową i prywatną.

Kariera, oparta na naszych doświadczeniach, zapewnia również rozwój osobowości i wykształtowanie takich cech, jak otwartość i komunikatywność, które to często są determinantem do dalszego rozwoju i poszerzania horyzontów życiowych. Pozwala równocześnie na skupienie uwagi na przyszłości, własnych celach zawodowych i osobistych. Wiedza i umiejętności przyswojone podczas drogi zawodowej pozwalają sprawnie i efektywnie egzekwować zamierzenia i plany. A sukcesy, te małe i te duże, budują satysfakcję, samozadowolenie i pewność siebie.

Sukces jest dla nas czymś kuszącym, ze względu na profity. Pamiętajmy jednak, że sukces nie zależy wyłącznie od szczęścia, a owoce sukcesu są często poprzedzone ciężką pracą. Nie wycofujmy się jednak, do odważnych świat należy!

(Kryszko Joanna: Sukces to nie tylko pieniądze)