Feedback – współczesne narzędzie rozwoju

21 października 2016

people-1316360__180Feedback – współczesne narzędzie rozwoju

Feedback  towarzyszy nam każdego dnia, jest to informacja zwrotna– w sytuacjach prywatnych i zawodowych. To podstawowa część naszego rozwoju. Może warto poznać kilka zasad, aby feedback był udany i spełnił swój cel.

Najpierw należy wyjaśnić co to jest feedback?

Feedback, to inaczej nawiązanie dialogu z drugą osobą w celu przekazania opinii na temat jej zachowania czy czynności. Jest to wzajemna komunikacja, podczas której wskazujemy oraz naprowadzamy rozmówcę w kierunku zachowań, które są najbardziej pożądane w danej sytuacji, otoczeniu.

Wyróżnia się dwa rodzaje feedbacku:

  1. pozytywny – ma na celu docenienie danej osoby, wsparcie jej postawy;

  2. negatywny – wskazuje obszary do poprawy i zachęca do pracy nad własnymi słabościami.

Jak sprawnie udzielić feedbacku?

Podczas codziennej pracy, niejednokrotnie stajemy w sytuacji przyjęcia feedbacku od naszego przełożonego, ale także przyjmujemy rolę osoby udzielającej wiadomość zwrotnej – najczęściej wobec kolegów z zespołu, ale także wobec wyższych szczeblem osób. Bez względu na nasz staż pracy oraz doświadczenie zawodowe, ta umiejętność jest bardzo ceniona. Jak profesjonalnie przygotować się do tej sytuacji?

Podczas przygotowań do udzielenia feedbacku, można skorzystać z poniższego uporządkowanego schematu, który pomoże przeprowadzić rozmowę zgodnie z jej celem.

Jak zachować się w momencie przyjmowania feedbacku?

Jeśli tym razem to my staniemy w sytuacji osoby odbierającej feedback pamiętajmy o tym, żeby także się do niej odpowiednio przygotować.

Po rozmowie feedbackowej nie obrażajmy się na swojego rozmówcę i nie odbierajmy usłyszanych słów jako personalnego ataku. Dajmy sobie czas na przemyślenie tego, co usłyszeliśmy. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy zacząć pracować nad poprawą swoich zachowań czy wyników. Jeśli usłyszeliśmy pozytywną opinię na temat swojej pracy i osiągnięć, przyjmijmy pochwałę w odpowiedni, godny sposób. Nie zaprzeczajmy swoim sukcesom zwalając je na łut szczęścia czy przypadek. Takim zachowaniem nie tylko negujemy swoje zalety, ale także możemy obrazić swojego rozmówcę, który uzna, że błędnie nas ocenił.

Pamiętajmy, że feedback to dziś nieodłączny element środowiska pracy. Im szybciej poznamy jego tajniki i sposób działania, tym więcej korzyści możemy osiągnąć  dla własnego rozwoju.