Kariera – czy i jak można ją zrobić?

15 października 2016

By odnieść sukces należy pamiętać, że nie ilość pracy jest ważna, ale jej jakość.

kariera-jakosc

Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu.

KARIERA – w języku potocznym oznacza awans, obejmowanie odpowiedzialnego stanowiska czy też uznanie w oczach innych. W literaturze określa się ją jako pewien proces rozwoju osobistego i osiąganie wyznaczonych celów. Ricky W. Griffin definiuje ją jako zestaw związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego zawodowego życia danej osoby. Możemy zatem wyróżnić dwa wymiary kariery zawodowej: obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich dotyczy rodzajów i liczby pełnionych funkcji oraz osiągniętej pozycji w hierarchii organizacji. Drugi – ma ścisły związek z rozwojem osobistym danej osoby, jej aspiracjami, wartościami i potrzebami.

manager2

Na kształt kariery zawodowej mają wpływ najwcześniejsze lata życia. Powinna być starannie zaplanowana. Najważniejszą sprawą jest wyznaczenie celów, które chcemy osiągnąć w trakcie naszego życia zawodowego. Do największych korzyści planowania kariery należy:

Wskazówki pomocne w osiągnięciu sukcesu zawodowego (za J. Eliot):

Gotowi do rozpoczęcia własnej kariery? Trzy… dwa…. jeden…. START!!!

start