Plan rozwoju pracownika – ścieżka kariery zawodowej

11 października 2016

man-1071772__180

Budowanie ścieżek karier w firmach to jeden z kluczowych czynników, które decydują o jej przyszłości. Aby odnosić sukcesy rynkowe, trzeba zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i samorealizacji. Tylko w ten sposób organizacja może w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników. By tak się stało, konieczne jest zbudowanie systemu awansu zawodowego. Jego trzon stanowią ścieżki karier.

 


Dlaczego warto wdrażać ścieżki karier?career-1015645__180

Korzyści dla pracowników:


Korzyści dla firmy:


Plan rozwoju pracowników

Jest to zbiór działańman-871960__180 zmierzających do rozpoznania i zweryfikowania potrzeb, aspiracji oraz możliwości pracownika, a następnie skonstruowania programu przedsięwzięć umożliwiających samorealizację pracownika w firmie”.

Zadaniami planu rozwoju pracownika są:


PLAN ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ to 
narzędzie do tworzenia planu rozwoju pracownika. Jest to sekwencja stanowisk, które pracownik ma szansę zająć w określonym horyzoncie czasowym pod warunkiem spełnienia założonych kryteriów:

Sporządzenie planu ścieżki zawodowej polega na:

Rozpoznanie celów zawodowych pracownika polega na:

Cechy planu ścieżki kariery zawodowej to:

businessman-1492562__180