Zdolność

15 września 2016

„Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie […].” Paulo Coelho

 „Doświad­cze­nie to imię, ja­kie ludzie na­dają swym błędom.” Oskar Wilde

14316824_546264245568008_2807459895661396703_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Najcenniejsze, co możesz zdobyć, to zdolność do:
– zmuszania samego siebie, żeby robić to, co należy zrobić;
– wtedy, gdy powinno to być zrobione;
– bez względu na to, czy ci się to podoba czy nie”.  – Thomas Huxley