Motywacja a motywowanie

12 września 2016

Na co pracodawca ma wpływ?man-432666__180

Motywacja i motywowanie te dwa pojęcia często są ze sobą utożsamiane czy też nawet mylone. Należy sobie zdać sprawę, że choć są ze sobą powiązane, to odnoszą się do innych zjawisk.

Aby stworz dobry system motywacyjny w firmie, trzeba posiadać wiedzę z zakresu psychologii zarządzania by potrafić wskazać różnice, które występują pomiędzy tymi terminami. Dogłębne zrozumienie przytoczonych pojęć pozwali znaleźć efektywny sposób oddziaływania na pracowników w celu zwiększenia ich wydajności. Pracodawca nie zawsze jest w stanie uzmysłowić sobie na co ma rzeczywisty wpływ: na motywację czy motywowanie.

Motyw, motywacja i motywowanie

Motywacja – to wewnętrzny proces, który przebiega w umyśle człowieka i reguluje jego zachowanie, wpływając na uzyskanie określonego wyniku. Ma charakter mechanizmu uruchamiającego i regulującego podjęcie określonych działań. Ten proces przebiega nieświadomie.

Motyw – bodziec inspirujący działanie, przyczyna tłumacząca i kryjąca się za postępowaniem człowieka – zarówno świadoma, jak i wyparta. Motywy wynikają z potrzeb i kształtują cele.

Motywowanie – to „proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu motywującego”. – A. Kozdrój

climb-mountain-1434315__180