Słowa sław

9 września 2016

Człowiek, który osiągnął sukces, nigdy nie wie, czy jest kochany dla samego siebie.” – Lukian

 

Kobieta nazywa sukcesami wszystkie swoje kapitulacje.” Coco Chanel


Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.” 
autor nieznany


Sukces oznacza coś dla ludzi, którzy go jeszcze nie osiągnęli. Dla innych jest to puste słowo…” Francoise Sagan


Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego..”Sophia Loren


Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.” – James Madison