7 września 2016

KIEDY CZUJESZ SIĘ WYPALONY. PAMIĘTAJ, ŻE FENIKS ODRADZA SIĘ Z POPIOŁÓW.

hangover-323035__180