Brak wyjścia?

5 września 2016

quay-wall-628914__180 NNN

Stanisław Jerzy Lec:
Wolę napis: „Wstęp wzbro­niony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

Jeśli nie masz wyjścia to pamiętaj, zawsze możesz je sobie stworzyć.

Z każdej sytuacji jest wyjście, cza­sami po pros­tu nie chce­my go dos­trzec i pod­da­jemy się, za­miast podjąć się trud­niej­szej drogi.