Małe czy duże?

2 września 2016

 

DRZEWO, KTÓREGO NIE
MOŻESZ OBJĄĆ RAMIONAMI,
BYŁO KIEDYŚ MAŁYM
NASIONKIEM;

STUMILOWA PODRÓŻ
ZACZYNA SIĘ OD JEDNEGO,
MAŁEGO KROKU.

– Lao-tse