Cel

30 sierpnia 2016

Największym zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, że postawimy sobie za wysoki cel i nie osiągniemy go, ale że postawimy sobie za mały cel i osiągniemy go.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simon
human-439149__180