Życie w zgodzie

30 sierpnia 2016

„Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz.

Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy.”  Beata Pawlikowska

zgoda